Sunday, June 22, 2008

Đài Á châu tự do : thời sự

Đài Á châu tự do : thời sự
http://www.rfa.org/vietnamese/---

Nghe trực tiếp - Live

6:30-7:30 sáng và 9-10 giờ tối (giờ VN)
---


Video: Chương trình văn hóa nghệ thuật “Bốn Mùa”

No comments: